Blas

"Gaelic description for Taste, Flavour and Accent"
 
Blas was launched in July 2015 with its main focus on providing fresh, local produce in a relaxed, comfortable environment.
 
We were awarded "Best newcomer in Ulster for 2015/2016" and were delighted to receive the overall title as "Best Restaurant in Ireland 2017" awarded by The Food Awards Ireland
 
Located in the original Drumcliffe house dating back to the early 1800's the restaurant has been sympathetically restored retaining many of its original features and all of its charm setting the perfect ambiance to relax and unwind while indulging in one of our sumptuous menus
 
 
 

Blas@thegateway opening hours

 
From July 5th, Blas@thegateway will revert to usual service hours
 
Open Daily 8am - 5pm
Breakafst served 8am - 11.30am
Lunch served 12pm - 5pm
 
 
 
Best Restaurant in Ireland 2017, Blas@thegateway

Liên Hệ

Địa chỉ

The Gateway Lodge
Donegal Town
County Donegal
Ireland

Điện Thoại

00353749740405

Email

infogatewaylodge@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00353749740405

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách